Zpět na hlavní stránku obce

Povinné údaje

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (standard ISVS)

1.Oficiální názevObec Březník

2.Důvod a způsob založeníDle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolu chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3.Organizační struktura- zastupitelstvo
- starosta
- zástupce starosty
- výbor kontrolní
- výbor finanční
- administrativní pracovnice
aktuální obsazení viz struktura OÚ

4. Kontaktní spojeníObecní úřad Březník, Březník 110, 675 74 Březník
úřední hodiny: Po, St: 7:30 - 11:30, 13:30-17:00
telefon: +420 568 643 320, fax +420 568 643 063
elektronická podatelna: podatelna@breznik.cz
e-mail pro běžnou komunikaci: obec@breznik.cz
www: http://www.breznik.cz

5.Případné platby můžete
poukázat:
-bezhotovostně na bankovní účet:
Komerční banka, č.ú.: 3220-711/0100
-v hotovosti na pokladnu OÚ

6.IČO00289132

7.DIČObec není plátcem DPH

8.Rozpočet v tomto
a předchozím roce:
viz rozpočtový informační systém ARISweb

9.Žádosti o informace- písemným dotazem
- elektronická podatelna: podatelna@breznik.cz
- pomocí e-mailu: obec@breznik.cz obec@breznik.cz, pozn. e-mail pro běžnou komunikaci (nebude na ně odesílána potvrzující zpráva o doručení) charakteru dotazu
- internetové stránky http://www.breznik.cz
- ústní dotaz

10.Příjem žádostí a dalších
podání
Obecní úřad Březník

11.Opravné prostředky viz dokumenty (!pripravuje se)

12.Formuláře- v tištěné podobě na Obecním úřadu Březník
- v elektronické podobě pod odkazem tiskopisy (pouze vybrané)

13.Návody pro řešení
nejrůznějších životních situací
Popis postupů naleznete pod odkazem postupy.

14.Nejdůležitější předpisyÚstava České republiky
Listina základních práv a svobod
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
- zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- organizační řády a interní předpisy
- zákoník práce č. 65/1965 Sb.

15.Sazebník úhrad
za poskytování informací
viz dokumenty (!pripravuje se)

16.Výroční zpráva podle
zákona č. 106/1999 Sb.
viz dokumenty (!pripravuje se)

17.Seznam organizací (!připravuje se)


Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz