Zpět na hlavní stránku obce
Kraví Hora


Poloha objektu a nejvhodnější možný přístup:
 

okres Třebíč, 2 km jihovýchodně od Kuroslep, 7 km jihovýchodně od Náměště nad Oslavou

mapa Klubu českých turistůEdice KČT č. 83 - Okolí Brna - Ivančicko


přes místo hradu vede červená turisticky značená stezka z Náměště nad Oslavou (15,5 km) přes kótu Pod Vlčím kopcem (6 km) a kótu Skřipina (3 km) ke kótě Senoradský mlýn (1 km), Vysoké Popovice, ŽST (10 km) do Zastávky u Brna (17,5 km). Ze Senorad je nejlépe jít po žluté směrem ke kótě Pod Levnovem asi 2,5 km a zde odbočit na červenou směrem na kótu Pod Vlčím kopce a Náměšť nad Oslavou, po níž pokračujte 1,5 km až do míst hradu. Z Kuroslep je nejlépe jít směrem ke staré hájovně (dnes sídlo církve) a odtud po červené směrem na kótu Pod Levnovem asi 800 m až do míst hradu


viz pěšky, nicméně lepší přístup pro cyklisty je ze směru od Kuroslep


nejblíže se lze dostat po lesní cestě za obcí Kuroslepy, zaparkovat u bývalé hájovny na červené značce asi 800 m od hradu tak, jak je popsáno výše


Jízdní řád autobusůautobusem je možno dojet nejblíže do Kuroslep, případně Senorad a odtud pěšky


Jízdní řád vlakůvelice zajímavé je vystoupit v Náměšti nad Oslavou a odtud po červené podél řeky Oslavy asi 15,5 km směrem na Senoradský mlýn. Kratší cesta ovšem vede ze zastávky Vysoké Popovice, odkud po červené dojděte 10 km až do místa hradu


Naše tipy a doporučení:

I když se z hradu dochovaly pouze zbytky, díky jeho umístění v nádherné lokalitě řeky Oslavy jednoznačně doporučujeme k navštívení i vzhledem k možnosti trampování v okolí


Otevírací doba, ceník vstupného, prohlídka:

Objekt je volně přístupný celoročně


Historie:

Hrad byl založen v polovině 14. století.  Poprvé se o něm dozvídáme v r. 1367 nepřímo; tehdy je zmiňován Ješek z Náchoda a Kraví Hory. Zpráva z roku 1387 hovoří o hradě jako o tvrzi. Další osudy Kraví Hory byly pohnuté. Na počátku 15. století hradní posádka neblaze proslula loupežemi po širokém okolí, zejména na majetcích třebíčského kláštera. Proto byla Kraví Hora roku 1409 - zřejmě neúspěšně - obléhána znojemský- mi oddíly. Některé z dalších obléhání už ale bez úhony nepřečkala. Stalo se tak buď za husitských válek (Jan Komorovský, držitel statku, se v r. 1437 píše pouze po Březníku) anebo nejpozději při hromadné akci moravských stavů proti loupežnickým hnízdům po roce 1440. Jasným důkazem zániku hradu tímto způsobem je listina krále Vladislava II. z r. 1493, kde se přímo hovoří o jeho vojenském zničení, aniž by ale tato akce byla jinak specifikována či datována. Vzhledem ke znění tohoto dokumentu se přikláníme spíše k myšlence, že Kraví Hora vzala za své v rámci likvidace sídel loupežných rot.hmotová rekonstrukce


Heraldika:

nemáme doloženy erby žádných významných rodů působících na tomto hradě


Exteriér:

Hrad měl lichoběžníkový půdorys. S výjimkou jižní strany spadající prudce do údolí Chvojnice byl areál obehnán valem a příkopem. Vstup ze severu byl chráněn jednak stavbou neznámé podoby, jednak okrouhlou hláskou, z níž se dochovalo 6 m vysoké torzo. Na předhradí jsou patrné zbytky obvodové hradby s hranatou baštou a prohlubeň po studni nebo cisterně. Vstup do jádra z předhradí byl prolomen v jižní části objektu, ale dnes po něm již není ani stopy. Z jádra se zachovaly, mimo výše zmíněné hlásky, terénní prohlubně po paláci na východě a zbytek zdi na straně jižní.

Z hradu se do dnešní doby dochovala polovina věže, která dnes dominuje celému areálu, dále jsou patrné pozůstatky hradebního zdiva a nároží hranolové bašty v západní hradbě.terénní náčrt


Interiér:

nedochoval se


Fotogalerie:
 

torzo věže

torzo věže

zdivo hradby

torzo věže

hradba


hradba


bašta


bašta

Převzato z Internetové stránky Hrady, zámky a tvrze .


Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz