Zpět na hlavní stránku obce

Stručné dějiny obce Březník

O RODU BŘEZNICKÝCH Z NÁCHODA

Březnický z Náchoda, starožitná rodina panská, která se tak jmenovala po Náchode a Březníku na Morave. V jejím puvodním erbu byl černý lev vzpřímený na zlatém štíte. Počátky rodu nebyly bezpečne zjišteny. Jejích předkem byl Pakoslav (1239), jeden z předních pánu zemských. Mladší syn Hron (1241 - 1289) získal Náchod a po nem se pak všichni potomci jmenovali. Mel syny Ješka, Hrona a Mateje, kteří založili dve vetve - českou a moravskou.

Ješek dostal od krále Náchod. Bratři Hron a Matej sídlili v Březníku, jehož kostel jejich bratr Ješek roku 1338 obdařil. Matej koupil Petrovice, které zapsal roku 1352 manželce Anne a zemřel před rokem 1355. Po roce 1360 byl postaven na statku nad vtokem říčky Chvojnice do Oslavy nový hrad Kraví Hora, po nejaký čas hlavní sídlo tohoto rodu. (Dnes se zachovaly pouze zbytky hradu - okrouhlá bašta aj.). Ten drželi okolo roku 1370 bratri Ješek, Hron a Leva, synové bud Hronovi nebo Matejovi.

Ješek své díly na Kraví Hore, Brancouzech, Březníku a Kuroslepech postoupil své manželce, avšak koupil od Hrona dva díly Kraví Hory (totiž jeho a Levuv) a podíly v Kuroslepech a Březníku. Roku 1379 prodal svuj díl v Březníku a roku 1387 hrad Kraví Hora. Hron a Leva připomínají se do roku 1379. Tehdy již bylo březnické panství rozdeleno na dve části. Jedné byl držitelem rod pánu z Náchoda a druhá patřila pánum z Knínic, kteří roku 1360 koupili část březnického statku.

Od konce XIV. století vyskytují se bratři Leva a Jan (1390) a od počátku XV. století jejich bratr Jindřich. Leva sedel roku 1409 v Mohelne, roku 1412 získal opet část Březníka a zustavil dceru Elišku a Dorotu, z nichž ona díl Březníka koupila, ale zase okolo roku 1460 prodala. Jindřich (1406) držel část Březníka, kterou venoval své manželce Anne ze Slezan (zemřel před rokem 1437). Poté se Anna provdala za Oldřicha z Hostakova.

O jejich synovi Matejovi se píše, že byl zavlečen na Sicilii, kde strávil řadu roku. Jisté je, že se vrátil kolem roku 1437 a v roce 1446 koupil Kuroslepy a nabyl pustého hradu Lamberka. Zemřel po roce 1492 a zanechal Oldřicha, Jindřicha a Brikcího, který zemřel brzy po otci. Jindřich držel tvrz v Březníku a část vesnice, Oldřich z Náchoda pustý Lamberk a neco majetku na Březníku, který venoval roku 1498 manželce Anne z Tavíkovic (zemřel roku 1532).

Roku 1536 Anna z Tavíkovic, vdova po Oldřichu z Náchoda, své veno na Březníku a Kuroslepech začala spravovat se synem Jindřicha Březnického. Ten roku 1549 prodal nejen venné zboží po matce, ale i po otci zdedený hrad Lamberk Václavu Hodickému z Hodic. Ten vložil březnické zboží roku 1555 Bohunce z Lipé, která je roku 1560 přenechala Pertoldovi z Lipé a ten je předal Oldřichovi z Lomnice. Tak se stalo, že celý rozsáhlý březnický statek (vyjma dvou lánu ve vsi, které drželi vladykové z Kralic) je roku 1560 připojen k panství námeštskému a pod ním setrval až do zrušení roboty roku 1848.

(Ottuv slovník, díl IV., str.659)


Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz