Zpět na hlavní stránku obce

Stručné dějiny obce Březník

KROJOVANÁ HANÁCKÁ SVATBA

Příznivé klima, které zavládlo v prvním období po válce, se kladně odrazilo ve spolupráci všech vrstev obyvatel obce. Této atmosféry využil kaplan Adolf Tesař, v té době administrátor na březnické faře, k zorganizování krojované hanácké svatby. Tato první poválečná kulturní akce v naší obci se uskutečnila v srpnu 1919.

Na hanácké svatbě se podílelo přes 100 krojovaných účastníků. Podle vzpomínek přímých účastníků této události - Josefa Potůčka čp.21 (1902 - 1992) a jeho manželky Růženy začala oslava časně ráno zvaním v obcích Kralice, Ketkovice a Mohleno, kam se vypravili pořadatelé na koních. Zatím v obci probíhaly poslední přípravy na slavnost. Koně jezdecké družiny byly strojeny na dvoře zemědělské usedlosti čp.24, odkud pocházel „ženich“ František Malý. Sem se také shromažďovali všichni krojovaní muži. Děvčata zase přišla do domu „nevěsty“ Gabriely Pejpkové čp.36. V deset hodin se dostavil ženich se svou družinou. S vyzdobeným žebřiňákem přijel František Staněk čp.11. Po krátkém uvítání „rodiči“ nevěsty, které představovali Josef Feješ čp.101 a Františka Pavlíková čp.55, se svatební průvod vydal za doprovodu hudby obcí.

V čele svatebního průvodu jela na koních krojovaná družina, kterou vedl Fantišek Pejpek. Její členy byli Jan Kudláč čp.2 , Josef Kříž čp.17, Josef Kříž čp. 31, František Kříž čp. 14, Josef Potůček čp. 21 a František a Julius Řezaninovi čp.47. Za nimi na žebřiňáku se vezli svatební hosté doprovázeni početnou krojovanou skupinou a dalšími občany. Průvod skončil na zahradě pana Malého čp.24, která byla upravena k přijetí všech účastníků svatby. Nechyběl zde taneční parket, stoly, lavice i stánky s občerstvením. V průběhu dne se také konaly závody na koních. Hanácká svatba byla zakončena taneční zábavou, kde hrála domácí hudba kapelníka Jana Nedvěda.Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz