Zpět na hlavní stránku obce

Stručné dějiny obce Březník

PRVNÍ SVETOVÁ VÁLKA

Vzplanutí válečného požáru v polovině roku 1914 přineslo všem občanům v obci nemalé starosti. Do frontových zákopů bylo postupně z obce povoláno 67 mužů. Zabezpečování chodu zemědělských usedlostí v plné míře dopadlo na staré hospodáře, ženy a dorůstající děti. V obci se objevilo i několik zajatců, kteří měli zastoupit odvedené hospodáře. Na rodiny dolehla bída a hlad. Potraviny byly na lístky, ale příděl byl velmi malý. Na týden bylo např. na jednu osobu 15 dkg mouky. Zemědělci šrotovali žito, šrot prosívali na sítě a z toho pekli černý chleba, který byl ze šrotovníku plný písku. Na vaření se začal pěstovat „tuřín“. Byla to řepa podobná vodnici nevalné chuti. Zemědělce také ožebračovalo stálé rekvírování (zabavování). Po vsi chodily komise s vojáky a co našly zemědělcům na půdě, muselo se odevzdat. Vedle obilí zabavovaly seno, slámu, dobytek i koně. Pro válku se hodilo všechno.

S rozrůstajícím se válečným požárem přibývalo v obci vdov a sirotků. Když hrozná válka skončila a 28.října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika, byla 3.listopadu 1918 před domem čp.96 za účasti občanů z celé obce zasazena „lípa svodody“. Bylo také vzpomenuto 28 jmen rodáků, kteří se ke svým rodinám již nikdy nevrátili. Byli to:

František Kříž čp.31, 21 roků Emil Malec čp. 54, čeledín, 20 roků
Theodor Pejpek čp.36, rolník, 21 roků Josef Nováček čp.4, 42 roků
Alois Bok čp.3, 46 roků Jan Oborný čp.29, rolník
Frant. Franěk čp.45, zahradník, 42 roků Josef Ostrovský čp. 103, dělník
Frant. Herman čp. 8 Jan Ošmera čp.64, 25 roků
Josef Dobrovolný čp. 26, dělník Matěj Pánek čp.3
Frant. Janoušek čp.22, zámečník Alois Rousek čp.38, soukeník, 40 roků
Josef Kašpar čp.13, rolník (3 dětí) Josef Staněk čp.11, rolník
Ludvík Křikava čp.43, kovář Emil Soukup čp.3, krejčí
Jindřich Křikava čp.43, zám. dráhy Frant. Staněk čp.91
Frant. Krejčí čp.43, 25 roků (padl první) Josef Suchánek čp.40, soukeník, 20 roků
Eduard Kudláč čp.59, 20 roků Jan Šandera čp.3, 20 roků
Josef Hladík čp.111, 20 roků Jan Veselý čp.110, truhlář, 26 roků
Jindřich Musil čp.77, obuvník, 30 roků Frant. Křikava čp.43

Dodnes jsou jejich jména vytesána na pomníku padlých.

Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz