Zpět na hlavní stránku obce

Stručné dějiny obce Březník

USTAVENÍ HASIČSKÉHO SBORU

Podle obecní kroniky ustavení hasičského sboru předcházela agitace mezi občany o prospěšnosti sboru a starosta František Řezanina čp.44 zakoupil v roce 1893 přenosnou stříkačku bez kol. Čerpadlo s nádrží na vodu bylo připevněno na nosítkách a voda se do stříkačky nosila. Řádná ustanovující schůze sboru dobrovolných hasičů v Březníku se konala v prosinci 1894. Sešla se z podnětu obecního zastupitelstva, v jehož čele stáli starosta František Řezanina čp.44, rolník Jan Malý čp.24 a rolník Josef Janoušek čp.22. Na schůzi se dostavilo 35 občanů, z nichž 30 se přihlásilo za činné členy. Ze svého středu si zvolili za náčelníka podučitele Karla Malého a podnáčelníky se stali obchodník Jakub Moravec čp.108 a rolník Josef Chadim čp.48. Prvním starostou sboru byl zvolen Josef Janoušek čp.22, náměstkem Jan Malý čp. 24 a jednatelem Jan Pejpek čp.36. Zbrojířem byl zvolen kovářský mistr Jan Chadim čp.27.

V prosinci 1894 zakoupila obec od firmy R.A.Smekal za 1 200 zlatých čtyřkolovou stříkačku a výzbroj pro 30 mužů. Vše předala do užívání nově založeného hasičského sboru. Poprvé sbor vyjel k požáru 7.června 1895, když v poledne oheň zachvátil dřevěnou stodolu Hynka Krejčího čp.52. Významnou událostí pro obec se také stalo svěcení stříkačky v neděli 21.července 1895. Stříkačku před kostelem vysvětil farář Josef Skála.

Dne 9.června 1895 se v Třebíči konala ustavující schůze župní hasičské jednoty č.34. Župním revizorem zde byl zvolen Karel Malý, náčelník sboru v Březníku. Na jaře rok 1898 začala obec stavět hasičské skladiště. Obec na tuto stavbu vyčlenila 300 zlatých a sbor 100 zlatých. Z hasičské kroniky se dovídáme, že slavnostní otevření skladiště 4.září 1898 bylo prosté, ale zároveň dojemné. Přijely sbory z Náměště a Mohlena, hodně občanů se sešlo z obce. Ještě koncem roku byl vznesen návrh, aby čtyřkolová stříkačka byla vyměněna za stříkačku pérovanou. Firma R.A.Smekal ji dodala 8.ledna 1899. Doplatek firmě dělal 220 zl. Svěcení nové stříkačky a navijáku se konalo za účasti 70 hasičů z okolních sborů 16.července 1899.

Dne 16.července 1905 se v Březníku pod záštitou obecního výboru konal sjezd Třebíčsko-Náměšťské župy č.34 a valná hromada spojená s oslavou 10.výročí trvání sboru, svěcením nového hydroforu a veřejným cvičením. Na sjezd přijelo 171 hasičů z 28 sborů. Všeobecná mobilizace v roce 1914 povolala ze sboru do zbraně 20 činných členů, dva z nich Ludvík Křikava čp.43 a Josef Kašpar čp.13 padli.V roce 1916 zemřel i starosta sboru Jan Malý čp.24. Na první poválečné schůzi bylo do sboru přijato 8 mladých členů a novým starostou byl zvolen Josef Kříž čp.14.

V březnu 1923 sehráli hasiči v hostinci u A. Kříže svoje první divadelní představení. Režie se ujal Theodor Mužík čp.28 a s hasiči nacvičil hru Lad. Stroupežnického „Naši furianti“. V roce 1924 se hasiči podíleli na vybudování a slavnostním odhalení pomníku padlým vojínům v I.světové válce. Dne 16.prosince 1924 nečekaně zemřel ve věku 56 let zakladatel a náčelník sboru Karel Malý. Smutnou zprávu přineslo i zvláštní číslo župního Věstníku. Na pohřeb se sjelo 127 hasičů z 25 sborů. Karel Malý byl za své zásluhy jmenován čestným občanem obce. V lednu 1926 byl na valné hromadě novým náčelníkem zvolen učitel Alois Lysák.

(Podrobněji v samostatné publikaci“Sto let DHS v Březníku 1894-1994“)

Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz