Zpět na hlavní stránku obce

Stručné dějiny obce Březník

STUDENTSKÉ DIVADLO

Již bylo řečeno, že značný podíl na oživení hospodářského i kulturního života v obci mělo zprovoznění železnice v roce 1886. V roce 2000 již uplynulo 110 roků od vzniku ochotnického studentského divadla v obci. Ti našli pochopení a podporu především v řídícím učiteli Josefu Nahodilovi, který byl v letech 1872 – 1906 správcem školy, mladém učiteli Karlu Malém a u manželů Krotkých, kteří vlastnili hostinec čp.10.

Začátky ochotnického divadla přibližuje vzpomínka Richada Mužíka /1875-1942/ zaznamenaná v obecní kronice. Mimo jiné se v ní uvádí:“Poprvé se divadlo v Březníku hrálo v roce 1890 v hostinci u pana Krotkého čp.10. Domnívám se, že Březník patřil mezi první venkovské obce v tomto regionu, kde se divadlo hrálo. Březník měl v těchto letech „velkou úrodu“ na studenty a ti se na svátky a prázdniny rádi vraceli domů k rodičům i svému učiteli J. Nahodilovi. K vánocům v roce 1889 dovezli jsme dárek – kouzelnou svítilnu s obrázky. Již na Silvestra jsme uspořádali se svítilnou představení. Líbilo se to všeobecně. Podučitel Karel Malý, obchodník Jakub Moravec čp.108 i pan fořt Jan Krejčí z nás měli radost.

Založili jsme divadelní spolek a umínili si, že o příštích prázdninách si postavíme jeviště. Pan Jakub Moravec – to byl náš hlavní mecenáš, slíbil plátno na oponu. O prázdninách jsme zbudovali kostru jeviště. U Němců pod kůlnou a ve stodole byl náš ateliér. Koncem srpna jeviště stálo. První hry, jež jsme v roce 1890 uvedli, byly aktovky „Kabát dolů“ a „Měl ho za blázna“. Poněvadž místnost v hostinci u Krotkých byla nízká a u Křížů postavili zvláštní sál, hrávali jsme později zde. V paměti mně utkvěly hry „ Vzorný vlastenec“, „Dynamit“, „Prodaná láska“ a „Furiant“.

Pisatel si také po právu posteskl nad nařízením c.k. úřadů z roku 1873, kterým se učitelům zakazovalo na jevišti vystupovat i jinak s ochotníky spolupracovat. Úřady mocnářství se tak snažily administrativní cestou brzdit rozvoj českého divadla na venkově. Dnes nezbývá, než obdivovat elán a obětavost prvních průkopníků ochotnického divadla v Březníku. Jak bylo těžké začít, si dnes můžeme jen těžko představit.Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz