Zpět na hlavní stránku obce

Stručné dějiny obce Březník

STAVBA ŽELEZNICE

Mimořádný význam pro obec měla výstavba spojovací dráhy ze Zastávky do Okříšek. Údajně se plánovalo, že dráha povede kolem obce ve směru na Ketkovice po selských Pulánech. Nakonec byla stavěna z Náměště přes Kralice a Rapotice. Proč není stanice v Březníku, o tom mezi občany dodnes kolují dvě verze. První je, že březničtí sedláci nechtěli prodat kvalitní pozemky, druhá říká, že o konečném směru rozhodovala cena za pozemky. U Březníka byly dražší, protože šlo o I.a II. bonitní třídu. Ve směru na Kralice byla půda horší, ale bylo nutné postavit most u Spáleného kopce.

Po náležitých přípravách byla stavba 52 km dlouhé železniční trati zahájena na jaře roku 1885. S ohledem na tehdejší technické možnosti je až neuvěřitelné, že v tomto členitém úseku, kde bylo nutné vybudovat čtyři velké mosty (Kralice, Náměšť, Vladislav, Třebíč) byly práce ukončeny za jediný rok. Velký podíl na tom jistě mělo asi 1000 italských dělníků, kteří měli se stavbou mostů velké zkušenosti. Ital Kamilo Tomasi se přiženil do obce a jeho potomci zde žijí dodnes.

Provoz byl slavnostně zahájen 3.června 1886. Železnice usnadnila spojení naší obce s Třebíčí i Brnem. V prvních letech se to odrazilo především ve zvýšeném počtu studentů z obce na středních školách. Zřízení nové železniční stanice v Kralicích uspíšilo v roce 1898 dokončení stavby silnice z naší obce.

Železnice občanům naší obce přinesla i výhodné zaměstnání. Jen v letech 1920 až 2000 z obce na dráze pracovalo na 70 občanů, z toho někteří celý život. Jen namátkou deset občanů se uplatnilo jako strojvůdci na parních, dislových i elektrických lokomotivách, 26 pracovníků bylo v různých profesích zaměstnáno v dílnách ČSD v Heršpicích, 18 zajišťovalo různé služby ve stanicích apod.Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz