Zpět na hlavní stránku obce

Stručné dějiny obce Březník

VÁLKA A CHOLERA V ROCE 1866

V roce 1866 došlo v Čechách ke krvavé bitvě mezi Pruskem a Rakouskem. O výsledku války rozhodla pruská armáda, když v rozhodující bitvě 3.července 1866 u Hradce Králové Rakušany porazila. Rakušané a Sasové zde ztratili z 215 000 mužů 30 000 vojáků, zatím co ztráty na Pruské straně čítaly 9 200 vojáků. Byla to až do I.světové války druhá největší bitva v evropských dějinách a do roku 1944 největší bitva na území Československa.

Této války se z Březníka účastnili vojíni Josef Mužík čp.28, zámečník Frant. Pánovec čp.87, Frant. Pejpek čp.36 (byl raněn) a Karel Kudláč čp.2, který rozšířil řady mrtvých. Po porážce pruská vojska obsadila Prahu a začala pronikat až k Vídni. Vojsko prošlo i Březníkem. Lidé před vojáky schovávali cenné věci, ale nebylo toho zapotřebí. Prušáci v obci škody nenadělali a chovali se celkem slušně. Zavlékli však do našeho kraje choleru, která si v obci v době od 12.srpna do 8.listopadu 1866 vyžádala mezi občany 29 obětí.

Na choleru zemřeli vdova Rozálie Starostová z čísla 78 a její syn, Antonie Káfoňková z čísla 79 a její matka Františka. Dále zemřeli chalupník František Soukup čp.3, Bartoloměj Křikava, podruh z čísla 3, Marie a Ignác Svobodovi, domkáři z čísla 51, syn Jan Františka Podušky z čísla 72, syn František Karla Podušky čp.44. Zemřela Františka Bílová, děvečka z čísla 87, František Pepr, svobodný podruh a Františka Boková z čísla 85, Josef Vrzal a jeho dcera Marie z čísla 59, Karolína Staňková z čísla 10, Františka Krejčová, dcera pololáníka z čísla 53, Františka Janoušková, dcera pololáníka z čísla 31 a její matka Františka. Cholera dále zachvátila Františka Janovského, podruha z čísla 31, Marii Machátovou, výměnkářku z čísla 40, výměnkáře Jakuba Malého z čísla 24 a jeho vnučku Františku, čeledína Pavla Jimramovského z čísla 30, výměnkáře Jana Holavu z čísla 39. V čísle 4 zemřeli rodiče Josef a Fr. Hejskovi a jejich synové František a Martin a také Frant. Jurková.

Občané, kteří zemřeli na choleru byli pohřbeni za vesnicí na rozcestí za usedlostí Josefa Chadima čp.56. Dodnes zde stojí křížek. Začátkem 60.let zde JZD postavilo vážní domek.Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz