Zpět na hlavní stránku obce

Technická vybavenost obce

Místní komunikace v celkové délce 4 km
Elektrifikace obce pokryta celá obec, vzdušné rozvody na stožárech.
Kanalizace gravitační, dešťová, bez napojení na ČOV.
Plynofikace obce pokryta celá obec.
Vodovod Většina z místních zdrojů - studny, 35% domácností pokryto vodovodem zásobeným z obecním hydrantu, probíhá realizace napojení na vranovskou přehradu.
Telekomunikace Přístupnost pevných linek - ANO
Veřejná telefonní stanice - 2x
Pokrytí signálem Eurotel - dobré
Pokrytí signálem T-Mobile - dobré
Pokrytí signálem Oskar - částečné
Internet na obecním úřadě je přístupné veřejné internetové připojení za telekomunikační poplatky
Svoz odpadů Svoz komunálního odpadu je zajišťován pravidelně každých čtrnáct dnů firmou ESKO Třebíč . V obci jsou na dvou místech umístěny kontejnery pro tříděný odpad - papír, plasty, sklo, jejich svoz a recyklaci zajišťuje firma EKO-KOM . Dvakrát v roce je zajištěn mobilní svoz nebezpečného odpadu a sběr kovového odpadu. V obci není zřízena, žádná skládka. .
Místní rozhlas V obci je instalován rozhlas, který umožňuje poskytovaní aktuálních informací občanům.

Poslední aktualizace 31.1.2004


Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz