Zpět na hlavní stránku obce

Vybrané statistické údaje

Domy, byty (SLDB) (údaje k 1.3.2001)
Byty celkem 285
Domy celkem 242
Neobydlené byty 36
Neobyd.byty v nevyčl.rekr.chal. 15
Objekty individuální rekreace 54
Trvale obydlené byty 249
Trvale obydlené domy 208
Trvale obydlené rodinné domky 206
Trv.obydl.byty v rodinných domcích 239
Vyčleněné rekreační chalupy 0
 
Druhy pozemků (údaje roku 2002)
Celková výměra pozemku (ha) 1356,907
Chmelnice (ha) 0
Lesní půda (ha) 578,7745
Louky (ha) 31,4167
Orná půda (ha) 641,3241
Ostatní plochy (ha) 57,2352
Ovocné sady (ha) 1,326
Vinice (ha) 0
Vodní plochy (ha) 10,269
Zahrady (ha) 18,9116
Zastavěné plochy (ha) 17,6499
Zemědělská půda (ha) 692,9784
 
Hospodářská činnost (údaje roku 2002)
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1
Družstevní organizace - počet subjektů 2
Obchodní společnosti - počet subjektů 11
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 32
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 16
Ostatní právní formy - počet subjektů 8
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 7
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 73
Počet podnikatelských subjektů celkem 120
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 18
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 20
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 18
Státní organizace - počet subjektů 0
Svobodná povolání - počet subjektů 6
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 2
Zemědělství,lesnictví,rybolov - 25
 
Kultura (údaje roku 2002)
Hřbitov 1
Sakrální stavba 1
Veřejná knihovna vč. poboček 1
 
Obecná charakteristika (údaje roku 2002)
Katastrální plocha (ha) 1356,907
Nadmořská výška (m n.m.) 370
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce (CO) 1
První písemná zpráva (rok) 1237
 
Obyvatelstvo (údaje roku 2002)
Muži (z narození celkem) 0
Muži (z obyv.celkem) 342
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 316
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -3
Muži (z přistěhovalí celkem) 0
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -3
Muži (z vystěhovalí celkem) 0
Muži (ze salda migrace celkem) 0
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 318
Muži (ze zemřelí celkem) 3
Obyvatelstvo celkem/SLBD/ 697
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 637
Počet mužů ve věku 15-59 (z obyv.cel.) 202
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 81
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 205
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 190
Počet obyv. ve věku 0-14 (z obyv.cel.) 140
Počet žadatelů o práci 39
Počet žen ve věku 15-54 (z obyv.cel.) 186
Počet žen(55+) a mužů(60+) (z obyv.cel.) 169
Přirozený přírůstek celkem -7
Přistěhovalí celkem 0
Přírůstek/úbytek celkem -11
Saldo migrace celkem -4
Střední stav obyvatel/k 1.7./ 641
Vystěhovalí celkem 4
Zemřelí celkem 8
Ženy (z narození celkem) 1
Ženy (z obyv.celkem) 355
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 321
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -4
Ženy (z přistěhovalí celkem) 0
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -8
Ženy (z vystěhovalí celkem) 4
Ženy (ze salda migrace celkem) -4
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 323
Ženy (ze zemřelí celkem) 5
Živě narození celkem 1
 
Peněžnictví (údaje roku 2002)
Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
 
Školství (údaje roku 2002)
Mateřská škola 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1
 
Sport (údaje roku 2002)
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
Tělocvičny (vč. školních) 1
 
Technická vybavenost (údaje roku 2002)
Délka místních komunikací v km 4
Kanalizace bez napojení na ČOV (1-0) 1
Plynofikace obce (1-0) 1
Pošta - počet 1
Poštovní směrovací číslo 67574
Požární hydrant (1-0) 1
Požární nádrž (1-0) 1
Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) 1
Veřejný vodovod (1-0) 1


Data převzata z Českého statistického úřadu: MOS - Městská a Obecní Statistika, vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 590380 Březník
Poslední aktualize 31.1.2004Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz