Zpět na hlavní stránku obce

Obyvatelstvo


1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  652
z toho ženy  330
Muži svobodní  134
ženatí  171
rozvedení  11
ovdovělí  6
nezjištěno  0
Ženy svobodné  99
vdané  169
rozvedené  10
ovdovělé  50
nezjištěno  2

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  652
v tom ve věku 0-4  19
5-14  74
15-19  51
20-29  92
30-39  72
40-49  82
50-59  103
60-64  38
65-74  73
75+nezj.  48

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  559
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  152
vyučení a stř. odborné bez mat.  256
úplné střední s maturitou  119
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  24
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  652
z toho
národnost
česká  414
moravská  234
slezská  0
slovenská  3
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  652
Věřící  435
z toho církev římskokatolická  412
církev českosl. husitská  2
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  151
Nezjištěné vyznání  66

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  652
Ekonomicky aktivní celkem  299
v tom zaměstnaní  266
z toho pracuj. důchodci  5
ženy na mat. dov.  7
nezaměstnaní  33
Ekonomicky neaktivní celkem  351
z toho nepracuj. důchodci  203
žáci, studenti, učni  109
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  652
Ekonomicky aktivní celkem  299
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  52
průmysl  84
stavebnictví  12
obchod,opravy motor. vozidel  25
doprava, pošty a telekomunikace  17
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  16
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  30

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  237
z toho v rámci obce  66
v rámci okresu  103
v rámci kraje  3
do jiného kraje  56
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  140
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  43

Data převzata z Českého statistického úřadu: Sčítaní lidu, domů a bytů 2001, data pro obec Březník, Kód obce: 590380, NUTS 4: CZ0614
Poslední aktualizace 31.1.2004Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz