Zpět na hlavní stránku obce

Bydlení


9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  243
v tom s 1 HD  232
se 2+ HD  11
Hospodařící domácnosti  255
v tom s 1 CD  253
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  257
v tom úplné rodiny  173
z toho se závisl. dětmi  74
neúplné rodiny  17
z toho se závisl. dětmi  13
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  67

10. Domovní fond
Domy úhrnem  247
z toho domy obydlené  200
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  198
bytové domy   2
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  197
obce, státu  1
SBD  2
domy
postavené
do 1919  22
1920-1945  43
1946-1980  87
1981-2001  47

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  200
z toho
podle
podlaží
1-2  195
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  77
vodovodem  197
plynem  179
ústředním topením  161

12. Bytový fond
Byty úhrnem  300
v tom byty obydlené  243
z toho v rodin. domech  233
v bytov. domech  10
byty neobydlené v obydl. domech  7
byty neobydlené v neobydl.domech  50
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  6
slouží k rekreaci  19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  243
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  198
v osobním vlastnictví  0
nájemní  10
člena bytového družstva  6
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  19
2 místnosti  54
3 místnosti  81
4 místnosti  46
5+ místností  42

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  243
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  219
vodovod v bytě  238
vlastní splachov.záchod  207
vlastní koupelna, sprchový kout  234
ústřední topení  190
etážové topení  13
průměrný
počet
osob na byt  2.68
osob na obytnou místnost 8+m2  .84
obytné plochy na byt  60.93
obytné plochy na osobu  22.65
obytných místn. na byt  3.21

Data převzata z Českého statistického úřadu: Sčítaní lidu, domů a bytů 2001, data pro obec Březník, Kód obce: 590380, NUTS 4: CZ0614
Poslední aktualizace 31.1.2004Jste Pocitadlo Breznik návštěvníkem. WebMaster: Geotrips.eu - virtuální prohlídky, panorama 360 stupňů a interaktivní mapy města obce turistické cesty cyklostezky běžecké trasy lyžařské areály hotely restaurace prodejny.Geotrips.eu
 
Pozor: Tyto stránky již nejsou aktuální, nové stránky obce naleznete na adrese www.obecbreznik.cz