\n"); $fp=fopen("$conf_file","r"); $fp or die("CHYBA - nelze otevrit konfiguracni soubor prezentace: $conf_file
\n"); $i=0; while ($s=chop(fgets($fp,500))) { list($k, $v)=split("\t",$s); $conf[$k]=$v; }; fclose($fp); $base_url=$conf["base_url"]; #"http://localhost/breznik"; $menu_akt="upload/aktuality/aktuality.txt"; File_Exists($menu_akt) or die("CHYBA - nelze najit aktuality: $menu_akt"); $fp=fopen($menu_akt,"r"); $fp or die("CHYBA - nelze otevrit aktuality"); $i=0; #skip first line $s=chop(fgets($fp,500)); while ($s=chop(fgets($fp,500))) { $aktualita[$i]=split("\t",$s); $i++; }; fclose($fp); $menu_f="menu5.txt"; $id_menu = $_GET["id_menu"]; $id_menu or $id_menu="./"; if ($id_menu==".") {$id_menu="./";}; #else {$id_menu.="/";}; $id_text = $_GET["id_text"]; $id_text or $id_text="default"; $puv_adr=getcwd(); File_Exists($id_menu) or die("CHYBA - adresar s daty neexistuje"); chdir ("$id_menu") or die ("CHYBA - nelze nastavit aktualni adresar
\n"); # $g=getcwd(); # echo "$id_menu:$g"; # Defaultni styly # mohl bych brat i z konfiguracniho souboru menu4.txt $styles="default.css"; if (File_Exists($styles)) { echo ""; }; # Nacte menu File_Exists($menu_f) or die("CHYBA - nelze najit menu: $menu_f"); $fp=fopen("$menu_f","r"); $fp or die("CHYBA - nelze otevrit menu: $menu_f v $id_menu"); $i=0; while ($s=chop(fgets($fp,500))) { $menu[$i]=split("\t",$s); $i++; }; fclose($fp); # Nacte texty na ktere se muze v teto strance odkazovat $fp=fopen("text.txt","r"); while ($s=chop(fgets($fp,500))) { list($a,$b)=split("\t",$s); $text[$a]="$b"; }; fclose($fp); ?> Oficiální stránky obce Březník
Zpět na hlavní stránku obce
VKLADAM: $id_text --> $text[$id_text]
\n"; #mohl bych nastavit adresar az tady a po ukonceni vratit zpet #! taky by se tady melo udelat nahrzeni cest u obrazku atd.. $text_f=$text["$id_text"]; $absolutize_mark=preg_match("/^absolutize:/i", $text_f); if ($absolutize_mark) { $text_f = preg_replace("/^absolutize:/i", "", $text_f); }; $text_f or $text_f='abkjdakljdfsdoifs'; if (File_Exists($text_f) && !ereg("^.+\.php", $text_f)) { #ma cenu nahrazovat jen src, pokud bude link href bude bud ukazovat pryc, pokud bude ukazovat dovnitr webu bude to pres id_menu a id_text a to bude autor muset znat $patterns = array ("/src='ref:\/\/(.+)'/i", "/src=\"ref:\/\/(.+)\"/i", "/href=\"ref:\/\/(.+)\"/i"); $replace = array ("src='${id_menu}\/\\1'", "src=\"${id_menu}/\\1\"", "href=\"${id_menu}/\\1\""); $file = fopen ($text_f, "r"); if ($file) { #include($text_f); # tady bych mohl predat parametry pripadneho vnoreneho skriptu while (!feof ($file)) { $line = fgets ($file, 4096); $line=preg_replace($patterns, $replace, $line); echo $line; } } else {echo "Nelze otevrit soubor $text_f
\n";}; } elseif (ereg("^.+\.php", $text_f)) { # v pripade ze jde o skript spusti jej samostatne a vlozi az vystup, prida informaci ve data=..., # ze ktereho adresare byl zavolan, cesta neni treba predavat pokud jde o relativni, protoze se berou relativni ke spustenemu. # Je treba ale upravit v pripade odkazu #echo "Spoustim php skript: $text_f&data=$id_menu
\n"; #? if (ereg("\?", $text_f)) {$app="&data=$id_menu"; } else { $app="?data=&data=$id_menu"; }; #$file = fopen ("http://127.0.0.1/$id_menu/$text_f$app", "r"); # Predani pripadnych parametru $forward_parameters=""; foreach ($_GET as $var => $value) { #echo "$var = $value
\n"; #nepreda rezervovane promene - moznost chyby pokud je vkladany skript pouziva. if (ereg("^(id_menu|id_text)$",$var)) { # echo "preskocen
\n"; continue; }; #echo "vlozen
\n"; #mozna je potreba nejak zakodovat #!funguje jen pro get, nevim jak nastavit post promene $forward_parameters.="&".$var."=".$value; }; $forward_parameters=ereg_replace("^&","?",$forward_parameters); #necham provest a vlozim az vysledek, pokud je adresa v lokalnim tvaru, expanduji na absolutni #(vzhledem k atualnimu menu) if (ereg("^http",$text_f)) { $file_name = "$text_f"; } elseif (ereg("^/",$text_f)) {$file_name = "$base_url$text_f"; } else { $file_name = "$base_url/$id_menu/$text_f"; }; #$forward_parameters="?ja=ty"; $file_name.=$forward_parameters; $file=fopen ($file_name, "r"); preg_match("/^['\"]?([^?]*\/)/",$file_name, $match) or die ("Nebyl zjisten prefix absolutniho url
\n"); list($nic, $file_url)=$match; #echo "Pridam abosulutni prefix $file_url
\n"; #$file_url="http://127.0.0.1/breznik//dynamic/fotogalerie-2.0.1/skripty"; #?$file = fopen ("http://www.breznik.cz/$id_menu/$text_f$app", "r"); # pripnu i adresar, abych se nemusel autor starat kde od hlavniho je jeho skript umisten #echo "Vystup:
\n"; if ($file) { #echo "Otviram soubor $text_f ($file_name)
\n"; while (!feof ($file)) { $line = fgets ($file, 8128); #$line=absolutize($line); ##do budoucna udelat jako funkci, ktera se bude resit i ostatni problemy #echo $line; #cesta neni absolutni # if (!preg_match("/(src|href)=([^: \"'>?]*):\/\//i", $line)) { if ($absolutize_mark) { #$patterns = array ("/(src|href)=(['\"]?)(.*?)>/i"); #$patterns = array ("/(src|href)=(['\"]?)([^?\"' >]+)\/.*?([\"' >])/i"); #$replace = array ("$1=\$2$file_url\$3$4"); # url bez : $patterns = array ("/(src|href)=(['\"]?)([^: \"'>?]+)([ \"'>])/i"); $replace = array ("$1=\$2$file_url\$3$4"); $line2=preg_replace($patterns,$replace, $line); #echo "nahrazeno
\n"; echo $line2; } else {echo $line;}; }; } else { echo "Nelze otevrit soubor $text_f ($file_name)
\n"; }; #echo "Konec vystupu:
\n"; } else { include("$puv_adr/neni.html"); echo "SOUBOR: $text_f";}; include("$puv_adr/webmaster.html"); ?>